Önemli UDI Bağlantıları EUDAMED’e

Avrupa Komisyonu’nun (EC) MDR 2017/745 ve IVDR 2017/746’nın tanıtılmasından bu yana, tıbbi cihaz üreticileri yeni zorluklar ve önemli değişikliklerle karşı karşıyalar. Aşağıdaki bağlantı listesi ve belgeler, UDI gereksinimlerini doğru bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır:

EUDAMED Belgeleri ve Bağlantıları

EUDAMED Kaydı

HIBC, GS1, IFA için GMN Oluşturucu

Numara Arama

Bildirilmiş Kuruluş Arama